Xe ô tô kêu cạch cạch, có tiếng lạ, vào cua bị kêu, lạch cạch dòng chevrolet

Xe ô tô kêu cạch cạch, tiếng lạ, vào cua bị kêu, lạch cạch lọc cọc

Là những biểu hiện bất thường cần được đưa đi kiểm tra nhé anh em. Video này chia sẻ hiện tượng xe bác khách hàng tiếng kếu cạch cạch, lạch cạch khi đánh lái cua, nếu đi thẳng thì không vấn đề gì nhưng khi vào cua thì có vấn đề. Và sau 1 hồi tìm kiếm em đã ra được nguyên nhân của nó. Video này sẽ chia sẻ đến tất cả anh em đang đi xe và anh em bảo dưỡng ô tô.

Video ô tô kêu cạch cạch, tiếng lạ, vào cua bị kêu, lạch cạch lọc cọc